កូនខ្មែរត្រូវដឹង! នេះជា «ប្រវត្តិនៃនំបញ្ចុកខ្មែរ» ដែលកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមិនសូវបានដឹង

នំបញ្ចុកមានឈ្មោះដើមថា «នំប៉ែនចុក» គឺជានំដែលគេយកម្សៅសម្រស់ទៅស្ងោរហើយបុកលាយទឹករួចយកទៅចាក់ក្នុងប៉ែនទើបយកស្នូលឈើចុកសង្កត់ ដើម្បីរោយទម្លាក់ជាសរសៃក្នុងទឹកពុះឲ្យឆ្អិន ក្រោយមកគេស្រង់ចាប់ជាចង្វាយៗដាក់ជាលឬកញ្ច្រែងទុកឲ្យស្រស់ទឹក។

បន្ទាប់មកគេហៅកាត់ៗថា «នំបញ្ចុក» មិនខុសអំពីពាក្យខ្មែរជាច្រើនដោយបានហៅកាត់ៗ ដូចជា ជើងក្រានក្លាយចង្ក្រាន ជាន់ដើរក្លាយជណ្ដើរ កាន់ជ្រែងក្លាយកញ្ច្រែង កាន់ត្រកក្លាយកន្ត្រក ពីរថែមដប់ក្លាយពីរដណ្ដប់ជាដើម។

*ខាងក្រោមនេះ គឺជារឿងព្រេងនិទាន ដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិនំបញ្ចុក៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ den-sharing
ប្រភពពី៖ CAMBOFOX