ស៊ែរលើកទឹកចិត្តម្នាក់មួយមក! កូនខ្មែរអាចឆ្នៃយន្តហោះខ្នាតតូចបង្ហោះពេញមេឃ … (មានវីដេអូស្តែងៗ)

ហ្វេសប៊ុក៖ ថ្មីៗនេះមានវីដេអូមួយដែលមានការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស៊ែរតៗនិងមានការកោតសរសើរជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបញ្ជាក់អោយឃើញថាកូនខ្មែរចាប់ផ្តើមបង្ហាញស្នាដៃរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅកាន់ពិភពខាងក្រៅ ។ ដោយលែកមានយុវជនខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានបង្ហាញស្នាដៃយន្តហោះដែលបង្កើតថ្មី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយពួកគេផ្ទាល់ ។

នេះគឺជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់កូនខ្មែរមួយក្រុមនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃមុខពួកគេនិងបង្ហាញនៅភាពអស្ចារ្យជាងនេះបន្តទៅទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ។ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូរបស់យុវជនមួយក្រុម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យដែលអាចធ្វើអោយ យន្តហោះបាន ខាងក្រោម៖

មានវីដេអូខាងក្រោម