នែ!​ កុំច្រឡំថានៅប្រទេសគេឲ្យសោះ តាមពិតនៅខ្មែរយើងទេ ស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់! តោះ!

នាពេលថ្មីៗនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានការចែករំលែក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រូបភាពដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពីសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទេសភាពសួនផ្កាក្នុងស្រុកខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលស្ថិតនៅខេត្តបាត់ដំបង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមនុស្សមួយចំនួនធំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនដែលបានស្គាល់។

ផ្ទះផ្កានេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានទីតាំងស្ថិតនៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ភូមិបត់សាលា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃុំឈើទាល​ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង តម្លៃសំបុត្រចូលទស្សនា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្ទះផ្កានេះ ក្នុង១នាក់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៤០០០រៀល (1$)។

ចំពោះការចែករំលែករូបភាព ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងទីតាំងនៃកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គឺតាមរយៈហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Phab Sunda ដោយបានបង្ហោះរូបនិងសរសេរអោយដឹងយ៉ាងខ្លីថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«ផ្ទះផ្កា Begonia ទីតាំងខេត្តបាត់ដំបង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាប់ចំការទំពាំងបាយជូរបាណន់ គេUpdate Version2 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ផ្កាស្រស់ពិតពិត»៕