មើលប្អូនស្រីអង្គុយចុះ គួរអោយអាណិតណាស់! ប្អូនស្រីម្នាក់ អង្គុយរៀនបណ្តើរ អោបប្អូនបណ្តើរ ព្រោះតែចង់ចេះ…

ដោយយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Vannda Prey Lang បានបង្ហោះសារសូមសប្បុរសជន មេត្តាជួយដល់សាលារៀនមួយដែលស្ថិតនៅនៅក្នុង ភូមិថ្មាយ ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកសំបូរ ខេត្ដក្រចេះ អោយដឹងយ៉ាងដូច្នេះថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖

«ខ្ញុំបាទ សូមអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុក ឬក្រៅស្រុកក្ដី និងអង្គការផ្សេងៗ សូមមេត្តាជួយដល់សាលារៀនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុង ភូមិថ្មាយ ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកសំបូរ ខេត្ដក្រចេះ ដែលកំពុងជួបការលំបាកជាខ្លាំង ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្វះខាតជាខ្លាំង ក្មេងៗពុំមានសាលារៀនសរម្យ ខ្វះសំភារ:សិក្សា ខ្វះសំលៀកបំពាក់ ខ្វះគ្រូអប់រំ ដោយសារបញ្ហាទាំងនេះហើយ ដែលបណ្ដោលឲក្មេងៗមួយចំនួនពុំបានទទួលការអប់រំពេញលេញ ដែលបណ្ដោលឲមានផលប៉ះដល់សង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ព្រោះខ្វះធនធានមនុស្ស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ការអប់រំជាចំណុចមួយយ៉ាងខាន់សំរាប់មនុស្ស ដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ ដូចពាក្យស្លោកថា ( រៀននៅសាលា ផ្លែផ្កាក្នុងសង្គម ) (ទំពង ស្នងឬស្សី ) ជាដើម ។ ដូចនេះ បើសិនជាមានសប្បុរសជន និងអង្គការ ផ្សេងៗចង់ជួយឧបត្ថម សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ លោក មេឃុំ កំពង់ចាម ផ្ទាល់ 088 58 60 546 រឺលេខខ្ញុំបាទផ្ទាល់ 060995558 ។ សូមអរគុណ ប្រភពលោកមាឃផល្លា #facebook_Phalla_Phalla»​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕