ម្ចាស់បទ មាន់ស្រែ រ៉ាប៊ី ទៅដល់ថៃ ភ្លាមស៊យធំភ្លាមតែម្ដង…

កញ្ញា រ៉ា ប៊ី ដែលជាតារាម្រៀងស្រី ដ៏ល្បីល្បាញ តាមរយៈបទចម្រៀងញាក់កន្ដ្រាក់អារម្មណ៍កាន់តែមមាញឹក ព្រមទាំងកាក់កបជាងមុន និងមានជីវភាពហ៊ឺហាខ្លាំងណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ទោះជាយ៉ាងណា តារាស្រីរូបនេះ មិនភ្លេចឆ្លៀតពេលទៅ កម្សាន្តនៅប្រទេសក្រៅដើម្បីសម្រាកលំហែកាយទេ។ ប៉ុន្តែ ជាអកុសល ស្រាប់តែ ទៅដល់ទឹកដីថៃ មិនទាន់បានប៉ុន្មានផង រ៉ាប៊ី ស៊យជួបទុក្ខធំ ភ្លេចយកទូរស័ព្ទដៃ ពីលើTaxi​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យ៉ាងណាមិញ ដោយអំណាចគុណបុណ្យ លោក Taxi ចិត្តល្អក្នុងក្រុងបាងកក បានយកទូរស័ព្ទIphone 11 Pro មានតម្លៃកប់ពពកនោះ មកឲ្យ រ៉ាប៊ី វិញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ដោយឡែក គ្រាន់តែដឹងរឿងនេះភ្លាម ធ្វើឲ្យហ្វេនៗទាំងអស់ភ័យជំនួស រ៉ាប៊ី និងមិនភ្លេចសរសើរពីទឹកចិត្តប្រពៃរបស់តាក់ស៊ី ជនជាតិថៃម្នាក់នោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕