ព្រលឹងហោះសុីព្រលឹត ក្រោយពីនារីម្នាក់ បានរើសកូនឆ្មាមួយក្បាលមកចិញ្ចឹម

កាលពីពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមប្រភពវិដេអូបរទេសមួយបានបង្ហោះដោយនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដំបូងឡើយគិតថាជាកូនឆ្មា ដោយកូនឆ្មាមួយក្បាលនេះនាងបានយកមកចិញ្ចឹមកាលពីនាងដើរព្រៃ ដែលពេលនោះនាង បានទៅស្ទូចត្រីកម្សាន្តនៅជិតទីក្រុង Santa Rosa de Leasles ភាគខា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង

ជើងនៃខេត្ត Tucumán ហើយនាងបានឮសូរសំឡេងយំ ដែលនៅក្បែរនោះ និងបានគិតថាវាជាសំឡេងសត្វបក្សីធ្លាក់ពីលើដើមឈើ បន្ទាប់មក ពួកគេទាំងពីរបានដើរទៅមើល ក៏ប្រទះឃើញសត្វចំនួនពីរក្បាលនៅលើដី នាង Florencia បា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន

សម្រេចចិត្តយកទៅចិញ្ចឹម ព្រោះនាងជឿថាវាជាកូនឆ្មា ដោយដាក់ឈ្មោះឲ្យពួកវាថា Tito និង Dani។ ដោយក្នុងចំណោមកូនឆ្មាទាំងពីរ មានមួយក្បាលបានងាប់ ក្រោយពីពីរសប្ដាហ៍បន្ទាប់។ តែចិញ្ចឹមយូរៗទៅនាងមានការសង្ស័យខ្លាំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ង

ព្រោះការលោត ឬសកម្មភាពរបស់វាហាក់រហ័សខុសពីឆ្មាធម្មតាតែនៅមិនទាន់ច្បាស់ថាជាសត្វតោភ្នំឡើយ រហូតដល់ថ្ងៃមួយវាមានរបួសក៏យក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទៅ

ពេទ្យសត្វ ពុទ្ធោការពិតមិនមែនឆ្មាទេ គឺតោភ្នំតែម្តង ជាចុងក្រោយកូនតោភ្នំមួយក្បាលនេះ នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ជំរករបស់វាក្នុងព្រៃវិញ បន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលរបួសជើងរួចរាល់សិន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕
តោះកុំអោយខាតពេលយូរ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖