ស្នេហ៏ពិតមិនគិតអាយុ! គូរស្នេហ៏វ័យចំណាស់មួយគូរបានធ្វើឱ្យគ្រប់គ្នា ដឹងថាអ្វីទៅជាស្នេហាពិត…

កាលពីថ្មីៗនេះ មនុស្សម្នារជាច្រើននាក់បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូ បើមើលទៅលើអាយុគឺមិនមែនក្មេងទៀតនោះទេ ដែលមានវ័យចាស់ទៅហើយ តែពួកគាត់ទើបតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីរៀបការ។

យ៉ាងណាមិញចំពោះសកម្មភាពនេះ មិនមានជាការមិនពេញចិត្តអ្វីនោះទេតែក៏ទទួលបានការសាទរផងដែរ ពីសំណាក់អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក។ សំខាន់ការចេះស្រលាញ់គ្នា និងសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នា និងយោកយល់គ្នាទៅវីញេទៅមកទើបជាការប្រសើរ។

សេ្នហាគឺ មិនដែលគិតពីអាយុ ឬពេលវេលាទេសំខាន់ចេះស្រលាញ់គ្នា និងយល់ពីគ្នាទោះបីចាស់ៗហើយក៏មិនជាបញ្ហាដែរ ពួកគាត់ពិតជាបានបង្ហាញថាក្តីស្រលាញ់គឺមិនបានគិតថាចាស់នោះទេ។ សូមទស្សនារូបភាព៖