កូនកំលោះវ័យ ៧០ ឆ្នាំ បានចងចិត្តស្ពានមេត្រី និងសន្យាទៅលើកូនក្រមុំកាលពី ១០ឆ្នាំមុនថា ទោះខ្ញុំនៅទីណាលើលោក នឹង​ …

បរទេស៖ ថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើយដោយសារតែមាន អាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសវ័យមួយគូ បានកើតឡើងដោយកូនកំលោះអាយុ ៧០ ឆ្នាំ ចំណែកឯកូនក្រមុំអាយុ ២០ ឆ្នាំ ដែលខុសគ្នាដល់ទៅ ៥០ ឆ្នាំ ។ នេះបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះ Chettha Songthaveepol ដែលបានផុសរូបអមជាមួយនិងការសរសេររៀបរាប់ថា៖

«អាយុឆ្ងាយពីគ្នា ៥០ ឆ្នាំ ដែលអ៊ំកូនកំលោះវ័យ ៧០ ឆ្នាំ បានចងចិត្តស្ពានមេត្រី និងសន្យាទៅលើកូនក្រមុំកាលពី ១០ឆ្នាំមុនថា ទោះខ្ញុំនៅទីណាលើលោក នឹងត្រឡប់ទៅរៀបការជាមួយនាងឲ្យបាន » ។ សុំទោសព័ត៌មានមិនបានបញ្ជាក់ថា កូនកំលោះធ្វើការអ្វីទេ និងរស់នៅឯណានោះទេ ។