ពិតជាមិនគួរសោះ ដែលខាងខ្មែរយើងមើលមិនឃើញ បុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះ! ស្ដេចវីយូឡុងដ៏ល្បីល្បាញរបស់ខ្មែរ និពន្ធភ្លេងមិនចម្លង ដែលនិពន្ធបទ ចាស់ជូអែម និងជាច្រើនទៀត ជូនលោកតា សុិន សុីសាមុត (មានវីដេអូ)

ពិតជាមិនគួរសោះ ដែលខាងខ្មែរយើងមើលមិនឃើញ បុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យបែបនេះ នេះជាជីវប្រវត្តិ លោកតា អ៊ុំ ដារា កវីនិពន្ធ នឹងកូនស្ដេចវីយូឡុងដ៏ល្បីល្បាញនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយាម អុំឡុងឆ្នាំ៦០ ។សូមយកស្នាដៃរបស់លោកតាថ្មីៗមកថតផង សូមផលិតកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរជួយមើលផង។គ្មានអ្នកណាមើលឃើញសោះអញ្ចឹង ផលិតកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លះយើងបានតែលួចគេ ធ្វើបទចម្រៀងភ្លេចខ្លួនឯងជាខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។

យើងខ្ញុំទំាងអស់គ្នា សូមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងលើស្នាដៃអ្នកនិពន្ឋនិងអ្នកចំរៀងជំនាន់ដើម ទោះបីបទចំរៀងទាំងនោះរាប់សិបឆ្នាំមុន ក៏ពិតមែនតែ ស្តាប់មិនចេះធុញសោះកាន់តែស្តាប់កាន់តែពិរោះ។ស៊ែរគាំទ្រផងចុះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វីដេអូ៖