នាយ ពាក់ មី និយាយថា៖ ផឹកសុីសុទ្ធតែហាងឆ្ញាញ់ៗ​ប៉ាវមិត្តភក្រ​ម្តង100$200$ ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះ​សុីមួយពេល10000៛​20000៛ មិនបានស្មេីលុយអោយធិបស្រីផង​ មែនអត់?

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តបានស្គាល់លោក ចែម ចាន់តារា ហៅពាក់ មី ដែលលោកជាតារាកំប្លែងមួយរូប ដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ហើយកំពុងតែជោគជ័យ ក្នុងអាជីពសិល្បៈ ។ ប៉ុន្តែមុនពេលឈានដល់ចំណុចនេះគឺលោកបានឆ្លងកាត់ នូវទុក្ខលំបាកជាច្រើន ។

ប៉ុន្តែពេលថ្មីៗនេះស្រាប់តែនាយ ពាក់មី បានធ្វើការបង្ហោះសារមួយ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោកថា៖ «ប្តីចូលផឹកសុីសុទ្ធតែហាងឆ្ញាញ់ៗ​ប៉ាវមិត្តភក្រ​ម្តង100$200$ ប្រពន្ធកូននៅផ្ទះ​សុីមួយពេល10000៛​20000៛ មិនបានស្មេីលុយអោយធិបស្រីផង​ មែនអត់?»។ ប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ ?