ធ្លាប់តែឡូយឆាយលើឆាក ស្រាប់តែប្រទះតារាចម្រៀងសំឡេងស្រដៀងអ្នកស្រី ប៉ែន រ៉ន គឺម៉ៅ ស៊ីណាត នៅតាមផ្លូវកំពុងតែប្រកបរបរនេះ….

តារាចម្រៀងសំនៀតពិរោះរណ្តំ និងមានទឹកដមសំឡេងស្រដៀង នឹងតារាចម្រៀងពីសម័យដើម អ្នកស្រី ប៉ែន រ៉ន គឺម៉ៅ ស៊ីណាត ត្រូវបានទស្សនិកជនសង្កេតឃើញថា នាងហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ពីរង្វង់សិល្បៈ អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ សូម្បីតែវត្តមាន ក្នុងកម្មវិធីកម្មសាន្តនានា ក៏មិនសូវឃើញផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

យ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះពិតធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងជាខ្លាំង បន្ទាប់ពីឃើញតារាចម្រៀងល្បីអ្នកនាង ម៉ៅ ស៊ីណាត បើឡានលក់សម្លៀកបំពាក់តាមដងផ្លូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ជុំវិញតារាចម្រៀងស្រី អ្នកនាង ម៉ៅ ស៊ីណាត ប្តូរជាជីពលក់ដូរខោអាវតាមផ្លូវបែបនេះ អ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសារឱ្យដឹងដែរថា «គេអាចឃើញរូបដែលខ្ញុំថតហ្នឹង គេនឹងដៀលខ្ញុំ ហើយក៏ធ្លាប់គេដៀលរួចមកហើយ ទាមិនចេះឡើងទ្រើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត់ចង់ឡើងទ្រើងមាសនរណាឡើយ (មិនខ្វះ) តែមិនចង់បានទ្រើងមាសគេទេ ចង់បានអ្វីដែលជាខ្លួនឯង ខ្ញុំមិនចង់បានទ្រើងមាស បាយលាយទឹកភ្នែកទេ» ។ ស្របគ្នានោះ អ្នកនាង ម៉ៅ ស៊ីណាត ក៏បានបន្ថែមទៀតថា «អ្វីក៏អាចធ្វើបានលើកលែងលួចគេ» ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ក្រោយពីបានឃើញដូចនេះ មហាជនជាច្រើនពិតជាមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងទៅលើអ្នក សុីណាត ដែលមិនរើសអើងការងារ អ្វីក៏ដោយក៏ធ្វើដែរ លើកលែងអំពើ អា ក្រ ក់ លួ ច ឆ ក់ ប្ល ន់ គេ៕ សូមមើលរូបភាពខាងក្រោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖