ឱកាសល្អមកដល់ហើយ! ម្ចាស់ហាងបីយូធីស្ទរដ៏ល្បី ប្រកាសជ្រើសរើស អង្គរក្ស ប្រាក់ខែ250$ ឡេីងទៅ រេីសអ្នកលេីក ទូរស័ព្ទ 200$ និងអ្នក….

ហ្វេសប៊ុក៖ ឱកាសល្អមកដល់ហើយ! ម្ចាស់ហាងបីយូធីស្ទរដ៏ល្បី ប្រកាសជ្រើសរើស អង្គរក្ស, អ្នកលេីក ទូរស័ព្ទ, អ្នក​អនាម័យ នេះបើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកផេកដែលមានឈ្មោះថា Xiang Zobie ដែលបានបង្ហោះនៅពេលថ្មីៗនេះថា៖ «ជ្រើសរើស​អង្គរក្ស​ បន្ថែ​ម ប្រាក់ខែ250$ ឡេីងទៅ រេីសអ្នក​ អនាម័យ​ ប្រាក់ខែ150$ រេីសសន្តិសុខ 150$ រេីសអ្នកលេីក​ទូរស័ព្ទ​ 200$ មានកន្លែងស្នាក់នៅ​ ផ្តល់អាហារ៣ពេល​ មានប្រាក់លេីកទឹកចិត្តផ្សេងៗផងដែរ​ចាប់អារម្មណ៍​ អាចឆាតមកបានណា» ។

ក្រោយពីប្រកាសភ្លាមមានមហាជនជាច្រើនដែលចូល ខលមិនជាច្រើន ហើយខ្លាះក៏ខលមិនសួរថា «ហេតុអ្វីមានអង្គរក្ស បង» ដោយម្ចាស់ផេកបានឆ្លើយតមវិញថា «បងមានការងារដែលចាំបាច់ត្រូវប្រេី​អង្គរក្ស» ៕