ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់! ដឹងរឿងកាន់តែច្បាស់ ស្ងាត់ៗបែកធ្លាយ សំឡេង ដេត ម៉ាលីណា និយាយពីផែនការធ្វើបាប….(មានវីដេអូ)

មហាជនប្រាកដជាបានជ្រាបច្បាស់មកហើយ ជុំវិញរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញ ទាក់ទងនឹងរឿង គ្រួសារ លោក ដួងឆាយ។

អ្វីគួរចាប់អារម្មណ៏ នាពេលថ្មីៗនេះ យោងទៅតាមវីដេអូតាមការរៀបរាប់របស់ លោកជំទាវ ខុង ស៉ីលីអាណា បានឲ្យដឹងថា លោកឧកញ៉ា ឌួង ងៀប

បានលួចលាក់មានស្រីកំណាន់ជាយូរណាស់មកហើយ ដោយពួកគេទាំងពីរបានរួមរស់ជាមួយគ្នា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតដល់មានកូន ដោយឡែកនៅមុននេះបន្តិចស្រាប់តែបែកធ្លាយវិដេអូមួយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​