ទើបកើតថ្ងៃមុនសោះ! កូនស្រី ឌី សូនីតា ប្រែប្លែកលឿន ខ្យូតណាស់ ពិសេស ឆ្ងាញ់ត្រង់លេងទឹកមុខហ្នឹងហ្មង

គិតត្រឹមថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ ២០២១ អូន ស្មាយ៍ (smile) កូនស្រី សូនីតា កើតទើបតែបានជាង 6ខែ សោះ ប្រែប្រួលមុខមាត់ រូបរាង ប្លែកច្រើនណាស់ ពិសេសចេះលេងទឹកមុខទៀត ដល់ថ្នាក់ ម៉ាក៉ៗ ដាក់ប៉ុន្មានម៉ាត់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​“ជឿម៉ែទៅកូន ម៉ែមិនបានយកកូនទៅចាក់ថ្នាំទេ កុំលេងទឹកមុខណាកូន ជឿម៉ែម្តងទៀតទៅ ចាំម៉ែអោយកាដូរណា លួងម៉ាទំហឹងអត់ខ្ចីជឿ”។

ក្រោយឃើញរូបភាពបែបនេះ ហ្វេនៗ ឌី សូនីតា គ្រឺត អូន smile ដែរ ដល់ថ្នាក់ នាំគ្នាចូល comment ថា ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«មុខsmlieធំជាងMummyទៀតឥឡូវ, កូនស្មាយ៍ ពូកែលេងទឹកមុខ ណាស់ ហើយមកប៉ះចំម៉ាក់អ៊ីចឹងទៀត ហ៊ឹម​និយាយពីថា​អ្នកមើលសើច, Baby លេងទឹកមុខសា​ហា​​វ, មុខអោយស្មើថេង, ស្រលាញ់អូនស្មាយ៍ណាស់មើលមុខហ៎, ស្អប់មុខកូនហ្នឹងណាស់ ហេតុអ្វី បានមុខអាក្រក់ម្ល៉េះ, មុខចង់តែក្រញិចទេ គ្រឺតណាស់, ខ្យូតណាស់ អាស្មាយ៍អើយ»៕