រឿងរ៉ាវគួរឱ្យអាម៉ាស់មួយចំនួ​នដែលបានកើតឡើងក្នុងវិស័យកីឡារ ឃើញហើយវាពិតជាហួសចិត្តខ្លាំងណាស់… វីដេអូ

មិនថាថ្មីៗ ឬក៏ចាស់ៗនោះទេ តែវាពិតជាបានកើតឡើងដោយមិនបានត្រៀមទុកជាមុននោះឡើយ ដូចដែលយើងធ្លាប់បានឃើញជាញឹកញយអំពីហេតុការដ៏គួរឱ្យអស់សំណើចទៅលើកីឡាករទាំងនោះ តែវាពិតជាគួរឱ្យអាម៉ាស់សម្រាប់ពួកគេ។ ហើយរឿងទាំងអស់នោះពេលនេះពួកយើងនឹងលើកមកបង្ហាញឱ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញ ហើយបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្លួនឯងផងដែរ។

ជាក់ស្តែង រឿងដែលនឹងយកមកបង្ហាញនេះមាន ២០ករណីផ្សេងៗគ្នាអំពីកីឡារតែប៉ុណ្ណោះ វាមានដូចជា៖ កីឡារបាល់ទាត់ រត់ប្រណាំង វាយធេននេស បាល់បោះ ស្គីទឹកកក កីឡារប្រដាល់ និងបាល់ទឹកកកជាដើម។

រឿងរ៉ាវដែលលើកមកពីកីឡារទាំងនេះ ជាក់ស្តែងគឺតែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញយ។ បើទោះជាបានត្រូវគេចុះផ្សាយក៏ដោយ ហើយពួកគេខំប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអាចជៀសបាន ព្រោះថាវានៅតែកើតមានដដែល ហើយជាញឹកញយទៀតផង។

សូមទស្សនារូបភាពមួយចំនួន និងវីដេអូខាងក្រោម៖