ទី​ក្រុង​ចំនួន១០ដែល​មាន​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​ច្រើន​បំផុត​លើ​លោក

បើតាមការចុះផ្សាយរបស់ Workdatlas កាលពីពេលឆ្នាំ ២០១៧ មានទីក្រុងចំនួយ ១០ ដែលមានប្រជនរស់នៅច្រើនជាបំផុតនៅលើពិភពលោក រួមមាន៖

១០.​ ទីក្រុង Mumbai ប្រទេសឥណ្ឌា ប្រជាជនប្រមាណ ១២,៤ លាននាក់។

៩.​ ទីក្រុង Guangzhou ប្រទេសចិន ប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ ១៣,៥ លាននាក់។

៨.​ ទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន មានប្រជាជន ១៣,៦ លាននាក់។

៧.​ ទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួគី ប្រជាជនប្រមាណ ១៤ លាននាក់។

៦.​ ទីក្រុង Karachi ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ១៤,៩ លាន​នាក់។

៥.​ ទីក្រុង Tianjin ប្រទេសចិន មានប្រជាជនប្រមាណ ១៥,២ លាន​នាក់។

៤.​ ទីក្រុង Lagos ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ១៦ លាន​នាក់។

៣.​ ទីក្រុង Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា ១៦,៧ លាន​នាក់។

២.​ ទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន ​ប្រជាជនប្រមាណ ២១,៥ លាន​នាក់។

១.​ ទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន មានប្រជាជនប្រមាណ ២៤ លាន​នាក់៕