មិន រ ស់ ទេជាតិនេះ! បើអ្នកលក់គ្រឿងសមុទ្រ ដាក់សុទ្ធតែដែកគោល ៣ហ៊ុនចូលក្នុងបង្កង ដល់ពេលចុងក្រោយ…

ដោយយោងតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេស ប៊ុក ថៃផ្ទាល់ នៃបង្កងដែលនៅខាងក្នុងសុទ្ធតែដែកគោល ត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញបណ្តាញសង្គម។ ជាក់ស្តែង នៅក្នុងការហាងលក់គ្រឿងសមុទ្រ Or Ta Kor ដែលម្ចាស់ហាងមានចិត្ត លោ ភ លន់ ហួស ដាក់សុទ្ធតែដែកគោលនេះ

កើតឡើងនៅពេលដែល នាង Rawiporn Imarrom បានឲ្យដឹងថា បន្ទាប់ពីនាងបានទិញបង្កងធំៗចំនួន៧ក្បាស ដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន១៩០០បាត( ប្រមាណជាង៦១ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក) បន្ទាប់ពីនាងបានមកដល់ផ្ទះ ក៏បានប្រទះឃើញដែកគោលនៅក្នុងបង្កងចំនួន៤ក្បាស។

រួចមកនាងក៏បានចែកផ្សាយរឿងរ៉ាងនេះ ពាសពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់តែម្តង។យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះ ត្រូវបានគេចែកផ្សាយជាសាធារណ:រួចហើយនោះ ម្ចាស់ហាង លក់គ្រឿងសមុទ្រ Or Ta Kor បានចេញមុខមកធ្វើការសុំទោសជាសាធារណ: និងបានចេញសងប្រាក់ចំនួន ១៩០០បាត ទៅឲ្យនាង Rawiporn Imarrom វិញ។