បច្ចុប្បន្នមិនគួរមើលរំលងប ញ្ហា ក្រពះ! ព្យាយាមមើលថែខ្លួនឯង កុំបណ្តោយអោយគ្រប់យ៉ាង ហួ ស ពេ ល ព្រោះវាប្រឈម..

បច្ចុប្បន្ន យុវវ័យជាច្រើន ដែលមានជំងឺក្រពះ គ្រាន់តែធ្ងន់ និងស្រាល តែប៉ុណ្ណោះ ។ ក្រពះ បើយើងមិនចេះមើលថែឲ្យបានល្អនោះទេ វានិងវិវត្តន៍ខ្លួន​ ពីស្រាលទៅធ្ងន់ ឬ ក៏អាចឈានដល់ ស្លា ប់ក៏បាន បើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលា។

ដោយយងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ បានធ្វើការចែករំលែកពីអាការៈរបស់ខ្លួននៅពេលនេះ ដែលធ្វើឲ្យនាង ឈឺ រហូតត្រូវចូល មន្ទីរ ពេ ទ្យ ។ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Mo Za បានបង្ហោះសារថា “ក្រពះធ្វើទុក្ខធ្ងន់ធ្ងរណាស់លើកនេះ អ្នកណាខ្លះកំពុងតែមានអាការៈ ធ្ង ន់ ធ្ងរ ដូចខ្ញុំព្យាយាមមើលថែរខ្លួនឯងឡើងវិញណា៎ ខ្ញុំសឹងតែពេទ្យក្រវីក្បាលលែងមើលហើយព្រោះវាប្រឈមនៅ ការ ធ្លា យ ក្រពះគឺ ស្លា ប់ គេងយប់ជ្រៅខ្លាំងមិនងាយគេងលក់

– ឧស្សាហ៍ក្រហាយ ឈឺ មួយជួរឆ្អឹងជំនីខ្នងផ្នែកខាងក្រោយ

– អត់សូវឃ្លានបាយ

– ឧស្សាហ៍ ឈឺ ក្បាល

– ចុក ចុង ដង្ហើម

– ឧស្សាហ៍រយកញ្ចឹងករ

– ចុក ពោះ បែប ក្រហាយ អួលអួល

ថែរខ្លួនណា៎ អ្នកកំពុងដែលមានអាការៈទាំងអស់នេះ សម្រាប់ខ្ញុំរលៀកក្រពះ កម្រិត ធ្ងន់ ខ្លាំង៕