មានបម្រើសេវាកម្ម! សម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្ដីស្រលាញ់ ទា ត់ ផ្កា ប់ ចាន ១៥០ ដុល្លា វ៉ៃ មួយ ដៃតម្លៃ ៩០ ដុល្លាជាពិសេស..

មេចុងភៅដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ប្រចាំប្រទេសសិង្ហបុរី ឈ្មោះបេននីសេទើរ បានសរសេរនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ថា៖សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា លោកអ្នកអាចរកជួលខ្ញុំបាននៅថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ។

ពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះអ្នកនឹងមានការណាត់ជួបជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់អ្នក ភ្លាមៗនោះខ្ញុំនឹងមកហើយនិយាយលេងជាមួយនាង ឬក៏រំខានឆាឆៅនាង ដូច្នេះអ្នកអាចវាយខ្ញុំ ដើម្បីឱ្យនាងចាប់អារម្មណ៍ និងមើលឃើញពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នក។

ជាមួយនឹងសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖

• ដា ល់ មួយដៃ ៩០ ដុល្លារ

• ទា ត់ ១២០ ដុល្លា

• ទា ត់ ផ្កាប់ ចាន ១៥០ ដុល្លា

• ដា ល់ ភ្នែកឱ្យខ្មៅ ១៥០ ដុល្លា

• វា យ ចេញ ឈា ម ២០០ដុល្លា