អ្នកជាប់សែចិនគួរស្វែងយល់!អ្នកគ្រូ ណាលី ពន្យល់ រវាងហុងស៊ុយ និង ជំនឿ នៃការសែនព្រេនតាមប្រពៃណីចិន..

ក្នុងឪកាសចូលឆ្នាំចិនអ្នកគ្រូ ណាលី ដែលប្រិយមិត្តភាគច្រើនស្គាល់ច្បាស់ ជាគ្រូហ៊ុយស៊ុយដ៏ល្បីមួយរូបនោះ បានលើកឡើងពីរឿង ហុងស៊ុយ និងជំនឿនៃការសែនព្រេនតាមប្រពៃណីសាសនារបស់ចិន តើរវាង ហុងស៊ុយ និងជំនឿ មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ?

ខាងក្រោមនេះ ជាការបកស្រាយច្បាស់ៗរវាង ហុងស៊ុយ និងជំនឿ ដូចខាងក្រោម ៖

– ហុងស៊ុយ ឬ (Feng Shui) គឺ ខ្យល់ និងទឹក ជាធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើង
+ ការរៀបហុងស៊ុយ គឺជាការរៀប ទិសខ្យល់ និងទឹក គណនាអង្សារទិសធៀបជាមួយតារាសាស្ត្រ ដែលវិលជុំវិញផែនដី តាមក្បួនតារាសាស្ត្រថាខ្យល់មកពីទិសអង្សារណាល្អ ខ្យល់មកពីទិសអង្សារណាមិនល្អ?

– ផ្ទះត្រូវមានខ្យល់អាកាសល្អ មិនមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាប ឬ ហប់ខ្យល់ មិនមានខ្យល់អុកស៊ីសែន គ្រប់គ្រាន់ក្នុងផ្ទះ ធ្វើឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ រស់នៅមានផាសុខភាព និងធ្វើឱ្យធាតុទាំង ៥ របស់ធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងសមតុល្យ ក៏ដូចជាធាតុទាំង ៥ ដែលនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើង មានភាពសមតុល្យដូចគ្នាដែរ ។
– ហុងស៊ុយ មិនមែនជាជំនឿ ឬការសែនព្រេន តាមប្រពៃណីសាសនា ផ្សេងៗ

+ រីឯជំនឿសាសនា គឺយើងមានការសែនព្រេន តាមបែបបុរាណខុសៗគ្នា តាមទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិចិនសម័យបុរាណ
-ការតាំងគោរព ទេវតា ទេពទ្រព្យ ផ្សេងៗ ដូចជា ហុក ឡុក ស៊ីវ ឬ ឆៃ ស៊ិង អ៊ា ឬ គួនកុង មិនមែនជាហុងស៊ុយទេ តែជាការគោរពតាមបែបសាសនារបស់បុរាណចិន ទោះយើងគោរព ឬ មិនគោរព ក៏មិនប៉ះពាល់អ្វីដែរ ជាទូទៅការគោរព គឺធ្វើឱ្យយើងសប្បាយចិត្ត ធ្វើឱ្យយើងមានកម្លាំងចិត្ត មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួន

-មនុស្សយើងជោគជ័យ អាស្រ័យលើកត្តា ៣ យ៉ាង
កត្តាទី ១ គឺកត្តាមនុស្ស គឺចំណេះដឹង ប្រាជ្ញា ការគិត ការតស៊ូ សំខាន់បំផុត សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
កត្តាទី ២ គឺរាសី (ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលយើងកើត ល្អ ឬមិនល្អ)
កត្តាទី ៣ គឺហុងស៊ុយ (ផ្ទះ និង កន្លែងធ្វើការ) ជាតួគុណ ឬ តួដក ជាតួពង្រីកភាពជោគជ័យ ឬ តួ បង្រួមភាពជោគជ័យ? អាស្រ័យលើផ្ទះដែលយើងនៅថាមានហុងស៊ុយ ល្អ ឬអត់?