ចុកឈាមអត់! ឪពុកពោលថា៖ ឡានរបស់កូនថ្លៃ​ សម្តីកូនក៏ថ្លោស​ ផ្ទះកូនក៏ធំ ទ្រនំកូនគឺខ្ពស់ ⚠️តែកូនត្រូវចាំ “ទោះមាន ឫក្រ សូមកូន…

ថ្មីៗនេះដែរមានហ្វេកប៊ុកមួយឈ្មោះថា Manith JS បានផុសនៅអត្ថបទមួយដ៏ទាក់ទាញ ហើយត្រូវបានបានអ្នកបណ្តាញសង្គមហ្វេកប៊ុកចុចស៊ែរយ៉ាងច្រើន ដែលអត្ថបទនោះបានបង្ហាញពីដំបូន្មានដ៏មានតំលៃរបស់ឪពុកម្នាក់ចំពោះកូនរបស់គាត់នៅពេលដែលមានបាន ហើយកុំអោយភ្លេចកុំណើតរបស់ខ្លួន ហើយភ្លេចគុណឪពុកម្តាយ។ អត្ថបទនោះមានន័យនឹងបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

ឡានរបស់កូនថ្លៃ​ សម្តីកូនក៏ថ្លោស​ ផ្ទះកូនក៏ធំ ទ្រនំកូនគឺខ្ពស់ ⚠️តែកូនត្រូវចាំ “ទោះមាន ឫក្រ សូមកូនកុំភ្លេចកន្លែងកូនកើត” ទោះផ្ទះមួយនេះមិនល្អដូចផ្ទះថ្មី​របស់កូន

ឬមិនមានតម្លៃស្មើ​នឹង សំបកកង់ឡានរបស់កូន​ក៏ដោយ តែវាគឺជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលធ្វេីឲ្យកូនមានថ្ងៃនេះ​”
ពី🙏ពុក👴❤️👵ម៉ែ🙏ក្រីក្ររបស់កូនខ្ពង់ខ្ពស់

រូបភាព: ហ្វេសប៊ុក
#phiroum_soam