ដំណឹងល្អ! មហាសេដ្ឋីលោក Bill Gates បានផ្តល់អាហារណ៍រូបករណ៍ដល់កូនខ្មែរ អោយទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យល្បីបំផុត…

បរទេស៖ ថ្មីៗកំពូលមហាសេដ្ឋីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោក លំដាប់ទី២ លោក Bill Gates បានផ្តល់អាហារណ៍រូបករណ៍ចំនួន ៩៥កន្លែង ដល់សិស្ស និស្សិត នៅទូទាំងពិភពលោក ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីៗ បំផុត Cambridge នៃប្រទេសអង់គ្លេស ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កំពូលមហាសេដ្ឋី លោក Bill Gates ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបចំនួន ១០១.៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ខណៈដែលលោក Jeff Bezos មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៤៣.៤ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាស្ថាបនិកក្រមហ៊ុនយក្ស Amazon.com ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មហាសេដ្ឋី Bill Gates នឹងចេញថ្លៃ សិក្សា បង់ថ្លៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ ២២,៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ តម្លៃសំបុត្រយន្តហោះត្រឡប់មកវិញ ទិដ្ឋាការ និងការចំណាយផ្សេងៗទៀត ៕