កញ្ញាទេព បូព្រឹក្ស និយាយថា ៣ឆ្នាំហើយ ដែលយើងបានស្គាល់គ្នា តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីរឿងរាវស្មេហាខ្ញុំអត់? ខ្ញុំនឹងធ្វើ…

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើន ពិតជាដឹងហើយ អំពីទំនាក់ទងរវាង តារាចម្រៀងលោកងួន ចាន់ដេវីត និង កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស ហើយកន្លងមកនេះ អ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនូវភាពស្និតស្នាលជាមួយគ្នាជានិច្ច ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកនៅថ្ងៃទី ០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ បានឃើញ កញ្ញា ទេព បូព្រឹក្ស បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបានថតជាមួយ លោក ដេវីត ព្រមទាំងបានភ្ជាប់សារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយថា៖ «៣ឆ្នាំហើយដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យើងបានស្គាល់គ្នា តើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងពីរឿងរាវស្នេហាខ្ញុំអត់? ខ្ញុំនឹងធ្វើជា video post ក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំនឹងផុសនៅថ្ងៃ១០នេះតែម្តង ព្រោះវាច្រើនពេករៀបរាប់មិនអស់ G-Davith អេតែឆ្នាំនេះដូចអត់ទាន់ឃើញចំហាយ កាដូសោះ» ៕