ប្រកាសហើយ! លៀង ចាន់ឡា ត្រៀមចេញចម្រៀង ក្រោមស្នាដៃនិពន្ធ អ៊ីណូ ឆាប់ៗនេះ!

ប្រិយមិត្តប្រកាដជាបានដឹងហើ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យថា តារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីថ្គាមខ្លា ចង្ការស្អាត សម្លេងធ្ង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ន់​ម្ចាស់បទ អូនកុំយំៗ លោក អ៊ីណូ (Eno) ធ្លាប់បានសន្យាជាមួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យនឹងប្អូនស្រី ចាន់ឡា ថាទោះជាធ្លាក់ការប្រកួតក៏ដោយ ក៏លោកអ៊ីណូនឹ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ងចេញចំរៀងថ្មី Original Song ជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក Eno ដែរ ។

ជាក់ស្ដែងនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែអតីតបេក្ខភាព លៀង ចាន់ឡា បានបង្ហោះអោយដឹងថា៖ «ចង់ស្តាប់បទ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចម្រៀងនាងខ្ញុំអត់ចា នឹងចងស្គាល់ចំណងជើងបទចម្រៀងនាងខ្ញុំអត់ ចេញនៅក្នុងពេល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆាប់ៗនេះហើយនៅក្នុង Team បង Eno Original Song កុំភ្លេចណាបទចម្រៀងនាងខ្ញុំនឹង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញឆាប់ៗនេះហើយ ស្តាប់ទាំងអស់គ្នាណា អរគុណ» ។

ក្រោយពីបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឃើញបែបនេះ បណ្តាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជារីករាយចំពោះនាង ដែលទទួលបាននូវការនិពន្ធ និងច្រៀងប​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទចម្រៀង ក្រោមការធ្វើឡើងពី តារារៀមច្បងលោកអ៊ីណូ ដែលធ្វើឲ្យអ្នក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាំទ្រទន្ទឹងរង់ចាំស្តាប់គ្រ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប់គ្នាតែម្តង៕