អុញនោះ! ប្រទេសថៃ បានចេញបញ្ជាបិទទីក្រុង ពីថ្ងៃទី ២ មេសាដល់ ៣០ មេសា ….

ថៃ៖ ទីក្រុងបាងកក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចេញប្រកាសបិទបណ្តោះអាសន្នហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយការឯកភាពពីគណៈកម្មាធិការការពាររោគ តាមការអនុម័តនៃសម័យប្រជុំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីបង្ការការពារវីរុសកូវិដ ១៩ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ការបិទនេះ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហាងអាហារ ឬហាងលក់ភេសជ្ជៈ ម៉ូតូកង់បី អនុញ្ញាតបើកលក់ពីម៉ោង ៥.០១ នាទី ដល់ម៉ោង ២៤.០០ នាទី ។

ឯការលក់អាហារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬភេសជ្ជៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលបម្រើតែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសណ្ឋាគារ លើកលែងតែភោជនីយដ្ឋាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬភេសជ្ជៈដែលមានទីតាំងនៅតំបន់អាកាសយានដ្ឋាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងអាហារដ្ឋាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អាចរៀបចំកន្លែងអង្គុយនៅបន្ទប់បរិភោគអាហារ ។ ​រី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឯផ្សារម៉ាត ឬកន្លែងលក់ងាយស្រួលទិញ អនុញ្ញាតឲ្យបើកលក់ពីម៉ោង ០០.០១ នាទី ដល់ម៉ោង ៥.០០ នាទី ។

ប្រសិនមានអ្នកល្មើសនឹងបទបញ្ជានេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវដាក់ទោសមិនលើសពី ១ ឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឬពិន័យជាប្រាក់មិនលើសពី ១ សែនបាត ឬ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាំងពិន័យជាប្រាក់ ទាំងជាប់ពន្ធនាគារ តាមមាត្រាទី ១៨ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍អាសន្ន ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមិនលើសពី ២ ឆ្នាំ ពិន័យមិនលើសពី ៤ ម៉ឺនបាត ឬទាំងពីរ ៕

ប្រភព៖ មតិអ្នក