គួរអោយស្តាយ! គ្រូបង្វឹកអេស្ប៉ាញនៅក្លិប Atletico Portada Alta ស្លាប់ដោយ COVID-19 ក្នុងវ័យ …

បរទេស៖ គ្រូបង្វឹកអេស្ប៉ាញនៅក្លិប ​​​​​​​​​​​​​​​​Atletico Portada Alta ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ​​​​​​​​​​​​​​​​​Instagram របស់ខ្លួនថា គ្រូបង្វឹកលោក Garcia ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Regional Hospital of Malaga ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺក្រោយពីធ្វើតេស្តឃើញថាមានផ្ទុក COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​អស់រយៈពេល១សប្តាហ៍ ។

បញ្ជាក់លោក Garcia ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ត្រូវបានតែងតាំងជា​គ្រូបង្វឹកក្លិបយុវជន​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Atletico Portada Alta​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​តាំងពីឆ្នាំ២០១៦ មកនេះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រូបលោកក្លាយជាអ្នកជំងឺទី៥ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងជាជនរងគ្រោះដោយសារ COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលក្មេងជាងគេបំផុតនៅ Malaga ផ្ទាល់ (ក្នុងវ័យ២១ឆ្នាំ) ៕

ប្រភព៖ ថ្មីៗ