ស៊ែរចែកគ្នាផងបងប្អូន! គួរប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នារឿងពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ ឃើញហើយហួសចិត្តណាស់…

ដើម្បីការពារវីរុសឆ្លងរាតត្បាត គ្រប់គ្នាបានប្រើប្រាស់ម៉ាស់ តែជាក់ស្តែងម៉ាស់ក្រណាត់មិនបានជួយការពារអ្វីបានទេពីវីរុសឆ្លងនេះ។ ជាក់ស្តែងគណនីមួយឈ្មោះ Mak Chong Pav បានបង្ហោះសារជាមួយរូបភាពដោយរៀបរាប់ថា៖

សារផ្ងើរជូនប្រជាជនកម្ពុជា ដោយក្ដីស្រលាញ់និងការបារម្ភ ចូលរួមលុបបំបាត់ម៉ាស់ក្រណាត់ គិតថាទិញថោកយកមកពាក់ទប់coivid19 អីនឹង។ព្រោះម៉ាស់ក្រណាត់មិនអាចទប់covid19 បានទេសូម្បីតែ1% បើនៅបន្តពាក់ទៀតក្រែងងាប់មុនcovid19 បើកន្លែងផលិតមើលទៅគ្មានអនាម័យបែបនេះ ហើយអ្នកដេរម៉ាស់គេពាក់ម៉ាស់ពេទ្យទេ។

ការពារសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្ន។ បំណងល្អពីខ្ងុំដែរកំពុងមកវៀតណាមទិញម៉ាស់យកទៅលក់ជូនតែពិតមែន ប៉ុន្តែខ្ងុំគ្មានចិត្តចងបានលុយចំនេញទៅលក់ម៉ាស់ដែរគ្មានគុណភាព ជូនប្រជាជនកម្ពុជាអោយពាក់ទេ។ សូម្បីតែម៉ាសពេទ្យខ្ងុំពិនិត្យយ៉ាងម៉តចត់ទើបបានទិញយកមកលក់៕