អុញនោះ! ដើម្បីទប់ការរាតត្បាត COVID-19 ថៃ ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា លុបការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ …

ហ្វេសប៊ុក៖ ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឹងមកដល់នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះគឺខុសពីឆ្នាំមុន ដោយសារតែមានជំងឺ COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានអុកឡុក ធ្វើខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃ និងឡាវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានប្រលុបចោល  ប៉ុន្តែប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិញគឺលុបចោលការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំនេះទូទាំងប្រទេសតែម្តង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីបង្ការករណីឆ្លង COVID-19 នេះ ។

នេះបើយោងតាមកាសែត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bangkok Post ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានអោយដឹងថា ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅលើកោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Koh Phangan ទីក្រុង Pattaya ទីក្រុងឈៀងមៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​ទីក្រុងHat Yai ទីក្រុង Khon Kaen ខេត្ត Phetchabun និងខេត្ត Buri Ram នឹងត្រូវលុបចោល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចំណែកទីក្រុងបាងកក និងខេត្តផ្សេងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នឹងមានសេចក្តីជូនដំណឹងជាក្រោយ ។

ចំណែកឡាវ ​​​​​​​​​​​​​​​​ទោះបីមិនទាន់មានអ្នកផ្ទុក COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏បានលុបចោលពិធីចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងខេត្ត Luang Prabang ដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈពេលខេត្តផ្សេងៗ មិនទាន់មានសេចក្តីជូនដំណឹង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចគ្នានឹងឡាវដែល មីយ៉ាន់ម៉ា ក៏បានចេញវិធានការរឹតបន្តឹងដែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋពី COVID-19 ។ ពិធីចូលឆ្នាំថ្មី Thingyan Water ដែលនឹងត្រូវប្រារព្ធឡើង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាពេលខាងមុខនេះ ក៏ត្រូវលុបចោលដែរ ពោលគឺទូទាំងប្រទេស ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចុះប្រទេសយើងវិញនឹងមានការលុបការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទេ? តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរ?

ប្រភព៖ ថ្មីៗ