ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញ សារាចរណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដូចខាងក្រោម …

ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាវីរុស COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែរាតត្បាតជាសកល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប្រទេសចិនគឹជាប្រទេសទី១ដែលមានចំនួនអ្នកផ្ទុកនិងឆ្លងច្រើនជាងគេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បន្ទាប់ពីចិនគឺប្រទេស Italy ដែលឈរនៅលេខរៀងទី២ បានវ៉ា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយប្រទេសដែលឈរលើលេខរៀងទី ៣នោះ គឺប្រទេស អេស្បាញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេស ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អេស្បាញ តែ១ថ្ងៃសោះ រកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ជាង៤ពាន់នាក់ ។

ក្រោយពីជំងឺកូវីត១៩ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែរាតត្បាតជាសកលជាពិសេសបណ្តាប្រទេសអឺរ៉ុប ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បែបនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានចេញ សារាចរណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធាការដូចខាងក្រោម៖