តើជាការសងសឹកឬ? ចិនប្រកាសបិទជើងហោះពីអឺរ៉ុប ក្រោយពេលដែលយកឈ្នះលើ COVID-19 … (មានវីដេអូ)

បរទេស៖ ប្រិយមិត្តបានដឹងរួចហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថាវីរុស COVID-19 កំពុងតែវាយលុក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលធ្វើអោយចំនួនអ្នកស្លាប់មានការកើនឡើងជារាងរាល់ថ្ងៃ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានប្រទេសមួយចំនួន ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប៉ុន្តែពេលនេះផងដែរចិនឈរសម្លឹងមើលភាពស្លន់ស្លោរបស់អឺរ៉ុបវិញម្តង ​​​​​​​​​​​​​​​ពេលនេះផងដែរចិនក៏បានប្រកាសបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតផង ។

តាមប្រភពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានអោយដឹងថាមានប្រទេស២៦ នៅអឺរ៉ុបបានឆ្លង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយការដែលចិនធ្វើបែបនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើមិនមែនចំអកអោយអឺរ៉ុបក្តី ក៏ជាការឆ្លើយតបជាក់ស្តែងព្រោះប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានបិទជើងហោះហើរពីប្រទេសចិនខណៈ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដែលប្រទេសចិនជួបគ្រោះអាសន្នធ្ងន់ធ្ងរ ៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

មានវីដេអូខាងក្រោម៖