គេខ្លាចគ្រាប់គ្នា! បុរសម្នាក់ បែរជាយកទឹកមាត់ទៅបៀក លើបង្គោលដែកក្នុងរថភ្លើង នៅឯ …

បរទេស៖ កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយបានបង្ហាញអោយឃើញថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានបុរសម្នាក់ កំពុងតែឈរដោយគាត់បានពាក់ម៉ាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺដើម្បីការពារ COVID-19 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែឆ្ងល់ថានៅសុខៗបុរសម្នាក់នោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានទាញម៉ាស់ចុះ ហើយក៏បានយកម្រាមដៃដាក់ចូលក្នុងមាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយក៏បៀកទឹកមាត់ទៅលើបង្គោល ដែលសម្រាប់កាន់ ។

ក្រោយពីបុរសនោះធ្វើអង្វើនោះហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រថភ្លើងត្រូវបានផ្អាកសេវាដឹងជញ្ជូនដើម្បីសម្អាត ដើម្បីការពារអ្នកដំណើរនៅស្ថានីយរថភ្លើងមួយក្នុងប្រទេសប៊ែលហ្សិក ។ ចំណែកឯបុរស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ម្នាក់នោះវិញត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីសាកសួរនិងធ្វើតេសរក វីរុស COVID-19 ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តាមរយៈវីដេអូនេះ បុរសនោះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្តាញសង្គម Twitter ជេរស្តីយ៉ាងចាស់ដៃពីមហាជនផងដែរ ៕