ភ្ញាក់ផ្អើល!!! សំណង់ប្រាសាទខ្មែរចំនួន ០២ ត្រូវបានគេប្រទះ​ឃើញ​ នៅប្រទេស…

យោងតាមហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Khmer Architectural បានសរសេររៀបរាប់ឱ្យដឹងថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​#ភ្ញាក់ផ្អើលណាស់ ប្រទះឃើញសំណង់ប្រាសាទខ្មែរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅហ្វីលីពីន។ សំណង់ប្រាសាទខ្មែរមានទម្រង់ជាប្រាសាទអង្គរវត្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងបាយ័នត្រូវបានប្រទះឃើញនៅប្រទេសហ្វីលីពីន។

តាមលោក ហេង រតនា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អគ្គនាយកកម្ចាត់មីនកម្ពុជា (ស៊ីម៉ាក់) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានឲ្យដឹងថា សំណង់ប្រាសាទនេះសាងសង់នៅជំរំភៀសខ្លួនខ្មែរមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ១៩៨២។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សំណង់នេះអាចសាងសង់ឡើងក្នុងន័យរំលឹកនូវកេរ្តិ៍មរតកវប្បធម៌ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយវាបានក្លាយជាសំណង់ភស្តុតាងនៃការបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់សង្គមគ្រួសារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងសង្គមជាតិដោយសារសង្គ្រាម។

ក្នុងសម័យសង្គ្រាម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានជនជាតិខ្មែររាប់សែននាក់បានរត់គេចពីសង្គ្រាមក្នុងស្រុក រត់ទៅប្រទេសជិតខាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងប្រទេសទី៣ ហើយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ជាប្រទេសមានពលរដ្ឋខ្មែរមួ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យចំនួនជ្រកកោនក្នុងស្ថានភាពប្រទេសជួបភាពវឹកវរ៕

ប្រភពពី៖ Cambofox
ប្រភព៖ Joolchet