តារាសម្តែងស្រី Chippy សារភាពស្រឡាញ់ Boy Pakorn ពេញៗមាត់ ខណៈដែល តារាសម្តែងប្រុសថៃ Boy Pakorn នៅតែមាត់រឹង និងនិយាថា …

ថៃ៖ តារាប្រុសលោក Boy Pakorn ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងតារាស្រី នាង Chippy កំពុងធ្វើឱ្យមហាជនមិនអស់ចិត្តជាខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈខាងស្រី Chippy ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ស្រាប់តែទម្លាយរូបថតស្និទ្ធស្នាលដូចសង្សារជាមួយបុរសសង្ហាជនជាតិបរទេសម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ IG កាលពីពេលថ្មីៗ ។

មន្ទិលសង្ស័យទាំងឡាយរបស់ទស្សនិកជន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាស្រីវ័យក្មេងកំពុងមានទីផ្សារ Chippy ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆ្លើយត្រង់ៗថា នាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង បុរសបរទេសរូបនោះត្រឹមតែជាមិត្តភក្ដិនឹងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយឡែករឿងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងស្រាប់តែសារភាពនៅចំពោះមុខ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Boy Pakorn ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាងស្រឡាញ់លោកខ្លាំងជាងអ្នកណាទាំងអស់ ។

ហើយការសារភាពនេះធ្វើអោយតារាសម្តែងប្រុស Boy ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ញញឹមបិទមាត់អត់ជិតទេ ថែមទាំងប្រញាប់ឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមៗថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកស្រឡាញ់ និង ចាត់ទុក Chippy ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដូចប្អូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខណៈពេលដែលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចង់អោយពួកគេទាំងពីរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្លាយជាសង្សារនឹងគ្នាពិតប្រាកដមែន ៕