​​​ឪលោកយាយអើយ ខំលក់ទាំងយប់ កូនគ្មានជួយកាត់ហើយ បែរជាវាយគាត់យកលុយទៀត

មុននេះបន្តិច ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យោងតាមគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Rii Ya បានបង្ហោះសារអំពីជីវិតរបស់លោកយាយកំសត់ម្នាក់ មានវ័យច្រើនណាស់ទៅហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខំដើរលក់មីឆា លត់ឆា និងនំកាឆាយ ហើយមិនត្រឹមតែបែបនេះ បែជាលោកយាយត្រូវកូនវា យធ្វើបាបគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រហូតខានលក់ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ។ជាក់ស្តែង គណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Rii Ya បានរៀបរាប់ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៖

គាត់ចាស់ហេីយបែរជាមិនមេីលថែរគាត់ហេីយជាកូនថែមទាំង វៃ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គាត់យកលុយឡេីងគាត់លែងហ៊ានលក់មួយរយះអាណិតគាត់ណាស់😞ទោះគាត់មានវ័យចាស់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនដេីរសុំទានគេដែល​ គាត់សុខចិត្ដបន្ដលក់នំកាឆាយ500៛ហេីយលតឆា​2000៛​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្ញុំបានជួយទិញគាត់ហីយជូនលុយបន្ដិចបន្ដួច​ ប៉ុន្ដែអាទិត្យក្រោយខ្ញុំនិងយកសំភារះនិងលុយកាក់ជូនគាត់បន្ថែម​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បេីបងបងសប្បុរសធម៌ណាមានចិត្ដមេត្ដាអាចទាក់ទងមកខ្ញុំបាន​ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 សូមជួយគាត់ដោយក្ដីមេត្ដាផងទៅចុះអាណិតគាត់ណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកយាយលក់នៅ ម្ដុំពោធ៌ចិនតុង​ ជិះមកហួសក្រុមហ៊ុន Mazda​ បន្ដិចមានផ្លូវបត់ចូលខាងឆ្វេងដៃ៕