ហាមដាក់របស់ ៣មុខនេះ នៅក្នុងទូទឹកកក ព្រោះវាអាចបង្ករអោយមានគ្រោះថ្នាក់

ហាមដាក់របស់ ៣មុខនេះ នៅក្នុងទូទឹកកក ព្រោះវាអាចបង្ករអោយមានគ្រោះថ្នាក់ របស់ទាំងនោះរួមមាន៖

១- ហាមយកគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានហ្គាសដូចជា ទឹកក្រូច ស្រាបៀ ហើយយកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់បង្កក ។ មូលហេតុគឺពេលសូតុណ្ហភាពថយចុះ បរិមាណទឹករឹងកើនឡើង ។ ពេលកើនដល់កំរិតកំពូល កំប៉ុងនោះវាប្តូរសណ្ឋាន ហើយនាំឲ្យវាទទួលសម្ពាធដ៏ធំ ហើយអាចផ្ទុះបានគ្រប់ពេល ។

២- ហាមជាដាច់ខាតមិនត្រូវយកទឹកកកទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ក្លាស្សេ ដោយសារសីតុណ្ហភាពបង្កករបស់ទូទឹកកកធម្មតា គឺទាបជាង ៣០ ដឺក្រេសេ សីតុណ្ហភាពនេះវា ខ្ពស់ជាងខ្លាំង ប្រៀបនឹងការបំផ្លែងទឹកកកដុំពីសណ្ឋានរឹងទៅជាឧស្ម័ន ។ ពេលវាក្លាយជាឧស្ម័ន មាឌរបស់វានឹងធំពី ៦០០ – ៨០០ ដងធម្មតា ។ នៅក្នុងបរិស្ថានបិទជិត​ ដូចជាទូទឹកកក សម្ពាធកើនឡើងខ្លាំង អាចធ្វើឲ្យទឹកកកដុំក្លាយជា «គ្រាប់បែក» គ្រោះថ្នាក់ណាស់ ។

៣- សារធាតុ​ងាយ​នេះ ជាអាទ៍ អាកុល សាំង ក៏​មិនត្រូវ​ទុក​ក្នុង​ទូ​ទឹក​ក​​ ។ ប្រិយមិត្តគប្បីយល់ ដើម្បីបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដល់ក្រុមគ្រួសារ ៕