ឡូយមែន! ស្លឹកទឹកដោះគោក្រៀមអាច ព្យាបាលជំងឺ ក្រពះ ពោះវៀនបាន!

ការឈឺក្រពះ និងរលាកក្រពះ៖ ឆ្អល់ក្នុងពោះផ្នែកខាងលើ ជួនឈឺខ្លាំងជួនឈឺតិច ញយទៅៗ ដែលអាចផ្តល់ការរំខសនយ៉ាងខ្លាំង ។ ជំងឺក្រពះមានច្រើន តែជំងឺដែលគេជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេ នៅប្រទេសកម្ពុជា គឺជំងឺខ្សោយក្រពះ រលាកក្រពះ ដំបៅក្រពះ និងជំងឺច្រាលទឹកអាសុីតឡើងលើ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីព្យាបាលជំងឺក្រពះ ពោវៀនតាមបែបធម្មជាតិ ពូកែស័ក្តសិទ្ធ ។

ធាតុផ្សំមាន៖ ស្លឹកទឹកដោះ (ស្លឹកទឹកដោះគោ) ហាលអោយក្រៀម តែកំុហាលអោយត្រូវថ្ងៃ ។